Izpostavljeno
"Čestitam vsem izvoljenim v organe Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije #KGZS, ki so pripravljeni sodelovati v prid slovenskih kmetov, kmetijstva, našega podeželja. Posebej čestitam izvoljenim kandidatom liste Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze, na kateri sem kandidiral tudi sam, in se maksimalno zahvaljujem volivkam in volivcem za zaupanje, ki ste ga na KGZS volitvah namenili naši listi.Podpiram vsa prizadevanja predsednika Slovenska ljudska stranka (SLS) Marjan Podobnik, ki je tudi izvoljen v Svet KGZS in je tudi najresnejši kandidat za predsednika zbornice, za oblikovanje široke koalicije za vodenje zbornice. Pozdravljam njegova prizadevanja, da se za vodilna mesta v KGZS sestavi najširša koalicija, ki bo prevzela odgovornost za razvoj slovenskega kmetijstva, podeželja in za dobro slovenskih kmetov v teh posebnih in odgovornih korona časih. http://www.sls.si/15409/sls-in-drustvo-skz-slovenska-kmecka-zveza-sta-prepricljivi-zmagovalki-volitev-v-organe-kmetijsko-gozdarske-zbornice-slovenije-kgzs/?fbclid=IwAR2ASmeR4PKYXTjeswM4bJ5DVxDth0JMb7yrTddNSR1OCp-vS4LJYJgukLg" - Društvo Slovenska kmečka zveza
"Na zadnji seji Sveta KGZS (v nadaljevanju je bila prekinjena) smo sprejeli enotno zahtevo, da se kmetijstvu nameni dodatnih več sredstev v višini 380 milijonov in tak predlog Skupne kmetijske politike (SKP) kot je sedaj ne podpiramo. Na račun  epidemije se je vsem veliko pomagalo, nekaj tudi kmetijstvu, vendar pa smo v Načrtu za okrevanje in odpornost bili izigrani in nismo pridobili nič sredstev. Tudi kmetijstvo potrebuje sredstva za obnovo in razvoj, saj bomo le tako lahko zagotovili prehransko varnost in se prilagodili novim zahtevam kmetovanja. Predlog SKP za obdobje 2023 – 2027 ni bil dobro pripravljen in ne upošteva priporočil kmetov in številnih kmetijskih strokovnjakov. Prav zato je toliko pripomb, negodovanja in nasprotovanja. Dosedanja SKP ni dala željenih rezultatov kar je absolutno dokazljivo in za kar nosi največjo odgovornost takratni minister Dejan Židan. Posledice neustrezne dosedanje SKP so slabši dohodkovni položaj kmeta, zaradi katerega se kmetovanje opušča, samooskrba s hrano pa se je znižala. Žal je bila tudi nova SKP pripravljena podobno, kot bi se ne zavedali, da hrana poleg vode postaja eno najpomembnejših strateških orožij. Če bi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kot predlagatelj v pripravi predloga SKP upoštevalo glavni cilj, to je povečanje samooskrbe, bi bil predlog naravnan tako, da podpore dobijo samo tisti, ki zemljo obdelujejo in pridelujejo hrano. Tako pa se bo ponovno veliko sredstev izgubilo v nič, saj bodo številni zgolj izkazovali obdelanost. Zemlja mora biti v funkciji pridelave hrane, kar pomeni, da na njej kolobarimo in jo tako optimalno izkoristimo. Veliko površin ni v funkciji, saj lastniki, ki ne kmetujejo, pridobivajo plačila (teh je preko 10%), kmetje, ki te zemlje nimajo v dolgoročnem najemu, pa na njej neintenzivno kmetujejo. V dosedanjem obdobju so velik del vseh sredstev SKP dobila velika posestva, ki obdelujejo okoli 5% najboljše slovenske kmetijske zemlje, ki pa so iz SKP počrpale 20% vseh sredstev ter se dobro modernizirala. Po neuradnih podatkih so velika posestva imela v lanskem letu 20 milijonov dobička. Načrt SKP predvideva za petletno obdobje okrog 1,2 milijard sredstev in če se bodo tudi v prihodnje sredstva namenjala na podoben način, bodo velika posestva skupaj z živilsko industrijo dobila približno eno četrtino sredstev, to pa je približno 300 milijonov. Temu ostro nasprotujemo, zato smo predlagali kapico, omejitev izplačil podpor na 100 000€ in tudi omejitev za investicijska sredstva na 500 000€. Podpreti moramo namreč srednje velike in tudi številne male kmetije, ki bi ob ustrezni podpori imele perspektivo, a so v zadnjem obdobju izpadle iz večine razpisov. To so kmetije, ki bi v novem obdobju morale biti najbolj podprte, da se prilagodijo novim zahtevam kmetovanja in se ohranijo, saj predstavljajo steber obdelanosti slovenskega podeželja in pomemben člen zagotavljanja prehranske varnosti Slovenije. Tudi predlagana sredstva na proizvodno vezana plačila, ki so namenjena sektorjem v težavah, so nizka in bodo tako po vsej verjetnosti brez pravega učinka ter nenazadnje le kost za glodanje kateremu sektorju pripadajo in kakšna bo višina sredstev na enoto. Kmetje se bomo o teh mizerno nizkih sredstvih kregali, na drugi strani pa bodo sredstva delili posameznikom in to z lopato. Nekatere evropske države so prvemu stebru še dodale sredstva ter povečale enotno plačilo po hektarju, npr. Avstrija bo namenila 260 € po ha, kajti menijo, da je to čisti denar za obdelano površino in tako je tudi prav. Pri nas pa pričakujemo približno 180 € po ha. Ugotavljam, da se je ob sprejemanju novega SKP preveč upoštevalo prišepetovalcem iz raznih lobijev, ki jim ni mar samooskrba ter slovenski kmet, ampak kako na kakršenkoli način pridobiti sredstva. Po tej poti absolutno ne smemo, ker davkoplačevalski denar ni namenjen špekulacijam. Kmetje se strinjamo, da je potrebno upoštevati ekološke usmeritve in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, vendar bodo standardi, ki jih sedaj vzpostavlja EU zmanjšali samooskrbo praktično v vseh evropskih državah. Kmetijstvo se bo selilo v druge države, samooskrba z domačo hrano pa se bo zmanjšala v številnih državah in tudi v Sloveniji. Pri tem je potrebno posebej izpostaviti, da slovensko okolje ni primerljivo z Belgijo, Nizozemsko,… saj je slovenska biodiverziteta lahko vsem za zgled. Zato je nesprejemljivo pristajanje na zahteve radikalnih eko aktivistov, ki na različne načine želijo ovirati slovenske kmete, kmetovanje in s tem pridelavo hrane.   Slovenski kmetje smo preživeli nacizem, fašizem in komunizem. Vedno smo hote ali nehote morali hraniti vse, ki so prosili ali pa kar vzeli našo hrano. Če ne želimo, da bi propadli v času demokracije, bomo morali še bolj strniti vrste in si vzeti kakšen dan tudi za to, da bomo s traktorji namesto na polja in travnike šli pred vlado in parlament. Predvsem pa moramo kmetje spet priti v parlament, da ne bo tam glavna predstavnica kmetov Violeta Tomić.   Branko Tomažič Državni svetnik DS RS za kmetijstvo Slovenska kmečka zveza pri SLS" - Društvo Slovenska kmečka zveza
"Anton Čebular, svetnik Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in član Slovenske ljudske stranke (SLS) opozarja na pozno izplačilo finančnega nadomestila pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi izpada dohodka za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 zaradi posledic epidemije covid-19, saj jih s tem postavlja v neenak položaj z ostalimi prejemniki državnih pomoči iz naslova finančnih nadomestil kmetijskim panogam. Lansko leto in letos so pridelovalci krompirja imeli velike težave s prodajo krompirja, saj jim je epidemije COVID-19 onemogočila prodajo preko določenih prodajnih poti. Pridelovalci krompirja so vladi zelo hvaležni, da je pristopila k reševanju nastale krize in izdala ODLOK o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93 z dne 10. 06. 2021 in si ga lahko v celoti preberete na tej povezavi: Uradni list RS - 093/2021, Uredbeni del (uradni-list.si). Na podlagi tega odloka je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja že pred mesecem dni poslala pridelovalcem krompirja odločbe o dodeljeni državni pomoči, ki pa očitno še ne bodo izplačane. Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 1.200 eur na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja. Najvišja skupna višina tega nadomestila na upravičenca pa ne sme presegati 20.000 eur. Anton Čebular je od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejel odgovor, da bodo s tega naslova dodeljene državne pomoči izplačane v roku 3 mesecev ali več. To pa svetnika Antona Čebularja žalosti in obžaluje, da take odločitve Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja postavlja pridelovalce jedilnega krompirja v neenak položaj, kajti po njegovih informacijah nekatere kmetijske panoge dobijo državne pomoči v roku 1 meseca po prejetju odločbe. In praksa, od izdaje odločb do izplačila finančnega nadomestila, bi morala ostati v časovnem razponu enega meseca. Kajti stroški za surovine ter repromaterial se iz dneva v dan zvišujejo in tako kmet ter kmetijstvo zopet izgubljajo ne samo prepotrebna denarna sredstva, ampak tudi voljo do ohranjanja obdelovalnih površin našega podeželja.   Anton Čebular l. r. Svetnik Društva SKZ-Slovenska kmečka zveza pri KGZS Član SLS" - Društvo Slovenska kmečka zveza
Zdaj se predvaja
Društvo Slovenska kmečka zveza
nek title predvajanja
NOVICE
PROGRAM
ZGODOVINA
iZJAVE
MLADI
prikaži časovnico

Društvo Slovenska kmečka zveza

Mar 15, 2022
Marko Cigler, nagovor, 130-letnica SLS, programski ...
Marko Cigler, podpredsednik Slovenske kmečke zveze, je v nagovoru poudaril: "Za povečanje samooskrbe, z hrano iz ...
(0)
Mar 15, 2022
SLOVENIJA IMA POTENCIAL, DA SE SAMA OSKRBUJE, ...
Franc Küčan pravi, da bi bila situacija s pšenico danes drugačna, če bi imeli v Sloveniji dobro politiko ...
(0)
Mar 10, 2022
SKZ ZAHTEVA SKLIC IZREDENE SEJE SVETA KGZS
Društvo Slovenska kmečka zveza in Slovenska kmečka zveza pri SLS sta, zaradi skrajno kritičnih razmer v ...
(0)
Jan 21, 2022
POŠTENO POSLOVANJE V VERIGI PRESKRBE S HRANO
POŠTENO POSLOVANJE V VERIGI PRESKRBE S HRANOV Slovenski kmečki zvezi pri SLS (SKZ pri SLS) podpiramo izjavo za ...
(0)
Jan 17, 2022
O omejitvi uporabe natrijevega nitrita (E250) v ...
Odgovor Vlade RS na pobudo državnega svetnika DS RS in člana Slovenske kmečke zveze pri SLS Branka Tomažiča o ...
(0)
Dec 13, 2021
POSVET O PREHRANSKI VARNOSTI KOT STRATEŠKI ...
 REPUBLIKA SLOVENlJA DRŽAVNI SVET Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi ...
(0)
Nov 25, 2021
SKZ pri SLS: Brez dodatnih sredstev za kmetijstvo ...
V Slovenski kmečki zvezi pri SLS z zaskrbljenostjo in razočaranjem ugotavljamo, da je v predlogu novega ...
(0)
Nov 24, 2021
Novi predlog SKP 2023-2027 je nesprejemljiv
V današnjem Kmečkem glasu si lahko preberete v rubriki "Prejeli smo" pismo Branka Tomažiča, državnega ...
(0)
Nov 23, 2021
Vabilo k spremljanju posveta: ...
Že nekaj časa je jasno, da v kolikor bo človeštvo nadaljevalo po trenutni poti, to najverjetneje vodi do ...
(0)
Oct 03, 2021
SKZ pri SLS: Zaradi alarmantnih razmer zahtevamo ...
Ljubljana, 3. oktober 2021 – Zaradi alarmantnih razmer v več kmetijskih panogah, posebno za srednje velike ...
(0)
Sep 23, 2021
SKZ pri SLS vztraja na zagotovitvi dodatnih 380 ...
Ljubljana, 23. september 2021 - V Slovenski kmečki zvezi pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) in Društvu ...
(0)
Sep 15, 2021
ALI SE BOMO SLOVENSKI KMETJE ŠE PRAVOČASNO ...
Kmetje se moramo zavedati, da imamo ob trenutnem stanju v parlamentu in vladi, kar se tiče kmetijstva pravzaprav samo ...
(0)