Unionska dvorana, Ljubljana, 12. maj 1988: ustanovitev prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji, Slovenske kmečke zveze.

komentarji